Pressemeldinger

Nei til Frontkollisjoner seks år 17. juli 2013

geir tangstad holdal og samferdselsminster liv signe navarsete 5 kopiDen landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner ble stiftet den 17. juli 2007 i forbindelse med et folkemøte i Kristiansand. Det var nøyaktig ett år etter at familiene Holdal og Steinsland mistet tre familiemedlemmer i en frontkollisjon på en usikret E39 ved Helleland i Rogaland.

- Det har vært seks år hvor vi har fått økt oppmerksomhet rundt frontkollisjoner og trafikkdøden. Samtidig som løsningen, møtefrie veier og tilnærmingen mot nullvisjonen har fått økt fokus hos våre politiske og faglige myndigheter, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner.

Les mer …

Sommer - flere trafikkulykker

raste_ikke_haste_websideSommermånedene er tradisjonelt svært ulykkesbelastede. Disse tre månedene står vanligvis for om lag en av tre dødsulykker på norske veier. (se hele pressemeldingen -pdf).

Nedgang i antall trafikkdrepte
Tallene fra 2010 til 2012 viser at det er en halvering (53,5%) av antall drepte for sommermånedene, men bare en reduksjon på 10,5% i antall alvorlig skadde.

Les mer …

God og trygg påske på veien!

nei_til_frontkollisjoner_god_paaske_2013Hvert år skjer langt over hundre trafikkulykker i påsketrafikken.

Påsketrafikk 2012 kostet fem menneskeliv, 17 ble hardt skadet og 153 ble lettere skadet i til sammen 107 ulykker. Dette var en økning fra 2011 da fire ble drept og 21 ble hardt skadet i 111 ulykker.

Totalt har 46 mennesker mistet livet og hele 1600 blitt skadet i påsketrafikken fra 2004 til 2012, viser tall fra Vegdirektoratet.

Les mer …

Ny NTP: 780 km møtefri vei

skjermbilde 2013-04-12 kl. 12.13.43Regjeringen ønsker å byggje totalt 780 kilometer møtefri vei. Av dette er det 380 kilometer møtefri vei på grunn av ny firefelts vei og 400 kilometer to- og trefelts riksveger får midtrekkverk i tiårsperioden.

- Dette er et skritt i riktig retning, men når behovet er hele 1850 km for å få sikret alle høytrafikerte veier med 6000 kjøretøy i døgnet, så vil det fortsatt stå over 1000 km riksvei usikret. Dette er selvsagt skuffende, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjononer. I tillegg kommer alle veiene med 4000 ÅDT.

Les mer …

Fergefri E39 - trafikksikker E39?

e39_skiltVi i foreningen Nei til Frontkollisjoner møter planene om en fergefri E39 Stavanger-Trondheim med en forsiktig begestring. En forsiktig begestring fordi at Liv Signe Navarsete i sine lekkasjer om Regjeringens forslag til ny NTP 2014-2023 snakker om å gå fra veier uten midtstripe til veier med gul midtstripe.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk