Pressemeldinger

Nei til Frontkollisjoner møter statsråd Magnhild M. Kleppa

Pressemelding 001/2010
Nei til Frontkollisjoner skal idag ha møte med vår samferdselsminister
Magnhild M. Kleppa på hennes kontor kl 15:30. Fra Nei til Frontkollisjoner
møter styreleder, Trygve Præsttun, styrets nestleder Gunnar Grette og
styremedlem/pressekontakt Geirr Tangstad-Holdal
		

Les mer …

Pressemelding - åpen høring ang statsbudsjettet 2010

Nei til frontkollisjoner på åpen høring hos Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite

Budsjettforslaget slik det må leses, er dramatisk og uforståelig dårlig. Det er i strid med hva det selv understreker om betydningen av midtrekkverk. I og med at det dreier seg om å redde liv og unngå store skader er det all grunn til at etablering av midtrekkverk iht. NTP skjer hurtigere enn i løpet av 10 år, sa styrets nestleder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, h.r.adv Gunnar Grette i møte med Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite mandag den 2. november.

Vi forstår dette slik at ca 1/3 av 713 mill. kr for 2010 vil bli anvendt til midtrekkverk. Men så ender det hele ut med kun 9 kilometer midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveier i 2010, og 84 km i treårsperioden. I tillegg kommer 30 km forsterket midtoppmerking jf tabellen side 64. På side 65, første spalte understrekes behovet for midtrekkverk, men det resulterer i den nevnte magre innsats. Hvis behovet er 500 km midtrekkverk, betyr forslaget 2 pst og at det vil ta 56 år å oppnå dekning. Med 750 km fra NTP blir prosenten 1,2. Og antall år 83. Budsjettforslaget slik det må leses, er derfor dramatisk og uforståelig dårlig. Det er i strid med hva det selv understreker om betydningen av midtrekkverk. I og med at det dreier seg om å redde liv og unngå store skader er det all grunn til at etablering av midtrekkverk iht. NTP skjer hurtigere enn i løpet av 10 år.

Stortinget med Transport- og kommunikasjonskomiteen i spissen har med dette utgangspunkt en enestående mulighet for en betydningsfull og positiv innsats. Det er å sørge for at Statsbudsjettet for 2010 mht midtrekkverk i alle fall blir i overensstemmelse med den nylig vedtatte Nasjonal Transportplan 2010-2019. Med det vil vi være nærmere de positive virkninger under pkt 1, 2 og 3 foran. Tiltaksplanen for forebygging av møteulykker må utarbeides uten opphold, uttalte Grette.

- Stortinget kan medvirke til at færre budskap må bringes, om den katastrofale hendelse hvor sekundene og centimeterne unødig ikke var livets på side. Det er gjennom møtefrie veier samfunnsetisk mulig og nødvendig at død og store menneskelige lidelser unngås, avsluttet Gunnar Grette

Pressemelding: Møtefrie veier viktigere enn noen gang

 

Møtefrie veier viktigere enn noen gang!

 

- Desto flere farlige trafikanter (fart og rus) vi møter når vi setter oss bak rattet, desto viktigere er det å sikre veiene slik at vi som kjører lovlydig ikke blir drept eller lemlestet, sier påtroppende styreleder i Nei til Frontkollisjoner, siv.ing. Trygve Præsttun, Asker.

 

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk