Pressemeldinger

Mange ulykker på vegene i sommermåneden juli

ntbbanner

Publiseringstidspunkt: 23/06/2011 12:50

Vi går straks inn i ferie måneden juli, hvor det de siste årene har skjedd mange stygge trafikkulykker på våre veger, sier daglig leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal. Det er flere som kjører lange distanser på vegene. Det er trafikk døgnet rundt om sommeren og mange kjører steder hvor de ikke er kjent. I tillegg er det ofte flere i bilene, dermed blir døds- og ulykkestallene desto større, og dette kan være årsaken til alle ulykkene i juli, fortsetter Geirr Tangstad-Holdal.

I 2010 mistet 26 mennesker livet i trafikken i juli,

2009 omkom 20

2008 omkom 25

2007 omkom 19

2006 omkom 30

2005 omkom 19

Tangstad-Holdal har 3 hovedråd til bilistene og passasjerene:

1. Tilpass farten etter forholdene og hold fartsgrensene

2. Bruk bilbelte

3. Ikke forstyr sjåføren

Gjennomsnittlig omkommer det 2 mennesker hver uke i frontkollisjoner, i tillegg til at mellom 5 og 6 blir hardt skadd.

Derfor er vi svært glad for at Høyre nå presenterer en handlingsplan hvor de setter som fremtidige mål at alle veger med en døgntrafikk (ÅDT) på over 4000 skal sikres som en møtefri veg, med fysisk midtrekkverk mellom kjøreretningene. Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av et sikkert samspill mellom menneske, kjøretøy og veg. Den grunnleggende tanken i nullvisjonen er at vegsystemet skal utformes på menneskets premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon. Det betyr at vegsystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Målet må være et mest mulig selvforklarende og tilgivende vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner

Kontakt: Daglig leder og presseansvarlig Geirr Tangstad-Holdal, Oslo tlf 40 8262 20

Foto kan fritt benyttes av redaksjonen: http://www.flickr.com/photos/pressekontakter/5168569593/sizes/l/in/photostream/

Til redaksjonene

Daglig leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal mistet selv 3 av sin nærmeste familie i sommermånden juli, 17. juli 2006, i en frontkollisjon på E39 i Rogaland. Hans lillesøster, svoger og niese omkom i denne ulykken. Nøyaktig ett år etter denne tragiske ulykken var han med på å stifte foreningen Nei til Frontkollisjoner, den 17. juli 2007 på et folkemøte i Kristiansand. Styrets leder er H.r.adv. Gunnar Grette, Oslo

www.frontkollisjoner.no

Kilde:

Statistikk http://www.ssb.no/vtu/tab-2011-06-17-01.html

Nye grenser for midtrekkverk

ntbbanner

Publiseringstidspunkt: 03/06/2011 15:35

Den 1. juni gikk brevet fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet som kan bidra til å senke dødstallene på norske veger kraftig.

Innholdet i brevet kan revolusjonere norsk vegkvalitet. Med sine krav om bredere veger, slakere svinger, flere forbikjøringsfelt og mykere områder langs vegene, men først og økt bruk av midtdeler. Dødsveger som har hatt for liten trafikk til å få midtdeler skal nå få det likevel, iflg Aftenposten.

I dag er kravet for å bygge midtdeler, også kalt midtrekkverk, at veiene har en daglig gjennomsnittstrafikk (ÅDT) på 8000.

Les mer …

Stamvegen E39 Kristiansand-Stavanger må sikres!


ntbbannerTidspunkt: 09:20

09:20
Dato: 13.09.2010 13.09.2010
Avsender: Nei til Frontkollisjoner Nei til Frontkollisjoner

 

Stamvegen E39 Kristiansand-Stavanger må sikres!

Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av et sikkert samspill mellom menneske, kjøretøy og veg. Den grunnleggende tanken i nullvisjonen er at vegsystemet skal utformes på menneskets premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon. Det betyr at vegsystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Målet er et selvforklarende og tilgivende vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk