Pressemeldinger

Pengebevilgningen til midtsikring av veier bør dobles

Pengebevilgningen til midtsikring av veier bør dobles, det mener den nasjonale foreningen, Nei til Frontkollisjoner.

-Midtsikring er et nasjonalt ansvar. Vi kan ikke ha det slik at store deler av norges befolkning ikke skal kunne vite om de kommer levende fram til jobb, skole og måtte leve med frykten for frontkollisjoner. Det er ikke akseptabelt at det hvert år skal død 70-80 mennesker, og at flere hundre skal bli hardt skadd, sier daglig leder i den nasjonale foreningen, Nei til Frontkollisjoner Geirr Tangstad-Holdal.

Les mer …

Sommertrafikken. Raste - ikke haste!

sommerhilsen nei til forntkollisjonerI sommermåndene er det nesten dobbelt så mange trafikkulykker som i gjennomsnittet for tre andre måneder gjennom året. Siden 2009 til og med 2011 var det totalt 5563 registrerte trafikkulykker i løpet av sommermåndene på norske veier. 205 personer ble drept og 7657 ble skadd *

Ser vi på tallene for alvorlige ulykker i fjor var det 271 drepte og hardt skadde i trafikken i sommermånedene. Dette er høye tall, og hver og en av disse er en tragedie for alle de som blir rammet, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner.

Les mer …

25 drept og 75 hardt skadd

Tidspunkt: 14:00

Dato: 24.04.2012

25 drept og 75 personer meget hardt skadd i frontkollisjoner

I årets tre første måneder har 25 omkommet i frontkollisjoner og 7 i utforkjøringer av total 1233 registrerte trafikkulykker.

Samtidig har 75 personer blitt meget hardt eller hardt skadd i frontkollisjoner og 29 meget hardt/hardt skadd i utforkjøringer. I tillegg har 1064 blitt lettere skadd i frontkollisjoner og utforkjøringer i periode januar - mars 2012*

Rundt 50% av utforkjøringene skjer til venstre for føreren**. Disse vil dermed bli forhindret ved etablering av en møtefri veg som er sikret med livreddende barrierer mellom kjøreretningene.

Les mer …

Pressemelding: Fondet Møtefri vei

Fondet Møtefri vei

Publiseringstidspunkt: 11/05/2012 10:56 (©NTB)

Foreningen Nei til Frontkollisjoner foreslår et statlig fond for finansiering av utbygging av møtefrie veier. Møtefrie veier som er sikret med livreddende fysisk sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene i form av midtrekkverk. Pengene til fondet kan komme fra dagens drivstoffavgifter, bompenger og statlige overføringer.

Prioritere det viktigste i livet

- Vi må nå prioritere å bygge ut og sikre våre veier. Tiden er overmoden for en klarere prioritering der menneskeverdet blir satt i første rekke, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner. - Derfor foreslår vi at Møtefrie vei-prosjektet blir en viktig del i den kommende Nasjonale transportplanen 2014-2023. Et fond vil sørge for mer forutsigbarhet i arbeidet med sikringen av våre veier og dermed å redde mennsker fra å bli drept og hardt skadd, fortsetter Tangstad-Holdal

Les mer …

Pressemelding

Tidspunkt: 12:00

Dato: 07.09.2011

Avsender: Nei til Frontkollisjoner

48 menneskeliv har omkommet i frontkollisjoner

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk