Pressemeldinger

598 drept - Samferdselsministeren har ikke skjønt alvoret

Men samferdselsminister Marit Arnstad sier nei til en forpliktende plan for midtdelere på norske veier. Hun er mer bekymret for syklister og fotgjengere som ferdes i trafikken.

Tirsdag reiste Øyvind Halleraker spørsmålet angående trafikksikkerhet og frontkollisjoner opp på Stortinget. Samtidig som Stortinget diskuterte hva som kan gjøres for å hindre frontkollisjoner, skjedde en ny dødlig frontkollisjon på E 136 ved Ålesund. En trailer frontkolliderte med en møtende personbil. Men Marit Arnstad mener det er mer enn flere midtrekkverk som må til for å bedre trafikksikkerheten.

- Dette er bare trist sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i en kommentar til uttalelsene fra samferdselsminister Marit Arnstad. - På meg virker det som om Regjeringen ved samferdselsministeren ikke tar dette store samfunnsproblemet alvorlig nok.

Les mer …

234 personer drept og hardt skadd i frontkollisjoner

frontkollisjonI perioden januar til og med november 2012 har 234 personer blitt drept eller hardt skadd i frontkollisjoner på norske veier.

59 personer av omkommet i frontkollisjoner av totalt 145 omkomne. Frontkollisjonene utgjorde 40% av de drepte i denne perioden.  Totalt 175 personer ble hardt skadd i frontkollisjoner i perioden januar til og med november 2012.

Les mer …

Hvordan fungerer kriseteamene for trafikkofre?

veien videreNei til Frontkollisjoner var tirsdag den 6. november på høring i stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Der ble det lagt fram en merknad/forslag til statsbudsjettet 2013 angående et evalueringsprosjekt av kriseteam og deres oppfølging av pårørende og overlevende trafikkofre.

- Vi i Nei til Frontkollisjoner har fått en rekke tilbakemeldinger fra pårørende og overlevende som etterlyser bedre oppfølgning i ettertid etter at katastrofene oppstår, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner.

Les mer …

Ny E6 planlegges som delvis usikret vei

e6_ringebu_ottaE6 Ringebu-Otta skal bygges ut i to etapper. Første utbyggingsetappe er Frya-Sjoa, med planlagt byggestart ved årsskiftet 2012/13. Andre utbyggingsetappe består av Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, som ligger henholdsvis sør og nord for første etappe. Andre etappe blir bygd under forutsetning av at den blir prioritert i Nasjonal transportplan 2014-23

- Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er glad for alle nye kilometer med møtefri og sikret vei. Men det er uholbart at vi forsetter å bygge vei på samme usikrede og gamle måten som før, uttaler daglig leder Geirr Tangstad-Holdal

Av 34 km ny E6 skal totalt 8,1 km stå usikret og 25,9 blir møtefri

Samtidig som Vegdirektoratet anbefaler å senke grensen for etablering av møtefrie veier til 6000 ÅDT i brev av 1. juni 2011 til Samferdselsministeren, fortsetter vi som før - og planlegger å bygge ut sikrere vei først når vi når 8000 ÅDT.

geirr_tangstad_holdal kopi

Ikke bare sparer vi oss til en høyrere utbygningskostnad senere, men det verste er at vi er villig til å ta sjansen på at menneskeliv blir drept, og flere blir hardt skadd, bare for å spare penger. Dette er bare fryktelig trist, avslutter daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner

Les mer …

Kun 19 km med livreddende midtrekkverk

I forslaget til statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å fullføre kun 19 km med midtrekkverk på 2/3 felts riksvei. Dette er 2 km mer enn det som skal fullføres i 2012.

-Nok en gang viser Regjeringen Stoltenberg ikke vilje til å ta den største ulykkesfaktoren, frontkollisjoner på vei på alvor, uttaler daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i den nasjonale landsforeningen Nei til Frontkollisjoner.

De siste seks årene fra og med 2006 har det i gjennomsnitt hvert år blitt bygd 18,95 km møtefrie 2/3- felts veier med livreddende midtrekkverk. Når regjeringen selv sier at slike sikrede veier vil redusere antall drepte med opp mot 80% og hardt skadde med 45%, så er ikke dette veldig ambisiøst, fortsetter Tangstad-Holdal

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk