Pressemeldinger

Sommertrafikken tar liv

geirr tangstad holdalVi går nå inn i noen av de farligste månedene på norske veier. I sommermåndene juni, juli og august har det de siste fem årene i gjennomsnitt omkommet 60 personer og 236 har blitt hardt skadd.

Mange omkomne i sommertrafikken i 2013
I alt har 61 personer, 12 kvinner og 49 menn, mistet livet og 259 ble hardt skadd i juni, juli og august 2013. Det var 22 flere enn i 2012. 35 av de omkomne var i aldersgruppen 45 år og over, mot 15 personer i 2012.

Årsaken til alle ulykkene kan blant annet ha med å gjøre at mange er ute på langturer og da gjerne på veistrekninger som er nye og ukjente, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner

Selv om forbiforkjøringsulykkene utgjør rundt tre prosent av alle trafikkdrepte, så utgjør det en stor fare ved å gjøre forbikjøringer hvor forholdene er uoversiktlige.

Og vi vet det skjer forbikjøringsulykker, og når det først smeller, er det som regel svært alvorlige ulykker. I frontkollisjoner er det snakk om store mengder energi og flere biler.

- Alle trafikantene har et stort ansvar når de nå beveger seg ut i sommertrafikken. Spesielt gjelder dette på mange av våre usikrede veier, fortsetter Tangstad-Holdal

- Jeg har personlig fått erfare hvor smertelig disse måndene kan være, sier Geirr Tangstad-Holdal. Den 17. juli 2006 mistet han tre av sine aller kjæreste i en tragisk frontkollisjon, og en av hans nieser ble hardt skadd.

Derfor blir vår oppfordring til alle dere som skal ut i trafikken. Ta ansvar, og husk, det er viktigere å komme hel fram, enn å ikke komme fram i det hele tatt.

Så lover vi å fortsette det livsviktige arbeidet med blant annet dialoger med myndighetene, slik at vi får bygd flere trygge og møtefri veier, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner.

Kontakt: Geirr Tangstad-Holdal, tlf 40 8262 20, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner -

Bilder til fri bruk : http://www.flickr.com/photos/frontkollisjoner (foto: frontkollisjoner.no)

Kilde: ssb.no