Pressemeldinger

1361 drept eller skadd i frontkollisjoner

no_drept_skadd_frontkollisjoner_0413_03141361 personer har blitt drept eller skadd i frontkollisjoner de siste 12 måndene, fra og med april 2013 til og med mars 2014. Av disse var det 71 personer som ble drept og 177 hardt skadd ifølge tall fra SSB

Til dette kommer i tillegg 50% av alle utforkjøringer som skjer til venstre og som ville være hindret av midtrekkverk. I perioden april 2013 til mars 2014 omkom 61 personer i utforkjøringer.

32 personer mistet livet i trafikken i første kvartal 2014 ifølge foreløpige tall fra SSB.

Av disse var det hele 34 prosent (11 personer) som omkom i frontkollisjoner i trafikken på veien. To personer omkom i utforkjøringer i samme periode.

Til sammenligning var det første halvår 2012 over 50% som omkom i frontkollisjoner. .

De seks første månedene av 2012 ble det registrert 528 frontkollisjoner med totalt 828 drept og skadd i frontkollisjoner på norske veier, av disse var det 42 som omkom og 92 som ble hardt skadd.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk