Pressemeldinger

17. juli: 2006 tragedien rammet - 2007 foreningen NtFk ble stiftet

Den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner ble stiftet den 17. juli 2007 i forbindelse med et folkemøte i Kristiansand. Det var nøyaktig ett år etter at familiene Holdal og Steinsland mistet tre familiemedlemmer i en frontkollisjon på en usikret E39 ved Helleland i Rogaland.

Foreningens styre ledes av emeritus H.r. Adv. Gunnar Grette, Oslo, nestleder Mari Helmer, Nittedal, Akershus. Daglig leder, Geirr Tangstad-Holdal, Buskerud

Vi innledet vårt arbeid med å innhente informasjon fra samferdselsmyndighetene. Og tidligere seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen, har oppsumert for oss med følgende utsagn: "Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem". Det er dette som er foreningens hovedoppgave, kampen mot frontkollisjoner.

Les mer …

Trafikksikkerhet løftes opp til Stortinget: Nullvisjonen må bli mer Nulltoleranse

For første gang på over 30 år skal Stortinget nå forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeid med en mye bredere tilnærming enn man får gjennom Nasjonal transportplan, og tiltak som er reist i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet skal få den politiske forankringen som behøves.  Det snakkes nå om å lage et veikart til nullvisjonen.

Men først skal veikartet tegnes. Det gjorde foreningen Nei til Frontkollisjoner sammen med Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget den 27. november. På møtet deltok også Trygg Trafikk, MA Rusfri Trafikk, Norges Lastebileier-forbund og Syklistenes Landsforbund.

Les mer …

1361 drept eller skadd i frontkollisjoner

no_drept_skadd_frontkollisjoner_0413_03141361 personer har blitt drept eller skadd i frontkollisjoner de siste 12 måndene, fra og med april 2013 til og med mars 2014. Av disse var det 71 personer som ble drept og 177 hardt skadd ifølge tall fra SSB

Til dette kommer i tillegg 50% av alle utforkjøringer som skjer til venstre og som ville være hindret av midtrekkverk. I perioden april 2013 til mars 2014 omkom 61 personer i utforkjøringer.

Les mer …

Sommertrafikken tar liv

geirr tangstad holdalVi går nå inn i noen av de farligste månedene på norske veier. I sommermåndene juni, juli og august har det de siste fem årene i gjennomsnitt omkommet 60 personer og 236 har blitt hardt skadd.

Mange omkomne i sommertrafikken i 2013
I alt har 61 personer, 12 kvinner og 49 menn, mistet livet og 259 ble hardt skadd i juni, juli og august 2013. Det var 22 flere enn i 2012. 35 av de omkomne var i aldersgruppen 45 år og over, mot 15 personer i 2012.

Årsaken til alle ulykkene kan blant annet ha med å gjøre at mange er ute på langturer og da gjerne på veistrekninger som er nye og ukjente, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner

Les mer …

Endre veinormalen - senke grensen for midtrekkverk

midtrekkverkVi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er utålmodig når det gjelder å få etablert møtefrie veier - med livreddende midtrekkverk.

Vi er derfor spesielt glad for at den nye regjeringserklæringen sier at de vil:

  • Endre veinormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveier senkes.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk