Høringsuttalelser

Statsbudsjettet 2014 - høring 7. november 2013

horing 7nov2013Nei til Frontkollisjoner er en uavhengig landsdekkende forening for trafikanter og pårørende. Ingen i foreningen tar ut noe form for honorar eller lønn. Vi mottar ingen statlig støtte.

Vi er opptatt av trafikksikkerhet og støtter alle aktiviteter med sikte på å forbedre den generelle trafikksikkerheten. Både fysiske endringer av veimiljøet, nye tiltak som alkohollås, bilbelte i buss og holdningskampanjer.

Vi er medlem av Trygg Trafikk.

Vårt hovedfokus er arbeidet mot alle de tragiske frontkollisjonene som skjer på mange av våre usikrede veier. Vårt hovedkrav og mål er at veinormalen skal endres til grensen på 4000 ÅDT når det skal etableres livreddende fysiske sikkerhetsbarrierer som midtsikring, og at alle trafikkfarlige veier skal midtsikres med samme barrierer.

Les hele høringsnotatet her (pdf-fil)