Sikre og møtefrie veier

veikonferansen_15_mars_2013

15. mars 2013 - Oslo Kongressenter - Folkets hus.

Samferdselsdepartementet ved statsekretær Geir Pollestad og Høyres partileder Erna Solberg kommer. Det gjør også Veidirektoratet, Sveriges Trafikverket og Veitilsynet.

Disse kommer også: Bård Hoksrud (FrP), Susanne Bratli (AP), Hallgeir Langeland (SV), Øyvind Halleraker (H), Lars Birger Salvesen (KrF), Ola Elvestuen (V), og (SP).

Her møtes sentrale og lokale politikere. Høyres leder Erna Solberg, Samferdselsdepartementet ved statsekretær Geir Pollestad, Statens vegvesen, Det svenske Trafikverket, Vegtilsynet og andre offentlige etater. Trafikk- og samferdselsorganisasjoner, samfunnsengasjerte personer, pensjonister og engasjert ungdom.

Totalt omkom 48 personer på veiene på Østlandet i 2010. Ti av disse var over 70 år, og fem av dem døde som følge av redusert tåleevne.

– En 70-åring har fem ganger høyere dødsrisiko enn en 20-åring. Eldre risikerer altså å dø i en ulykke som en yngre person ville overlevd. Når du blir eldre minker din fysiske tåleevne. Det er derfor viktig at vi fokuserer ytterligere på fysiske tiltak som bidrar til å redusere risikoen for dødsulykker, slik som midtrekkverk, rundkjøringer og opphøyde gangfelt, sier leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst, Magnus Larsson. Magnus Larsson er en av foreleserne på denne viktige konferansen.

Konferanseprogrammet finner du her

* Nasjonal transportplan 2014-2023
* Trafikverket og Vegdirektoratet
* Partiledere,sentrale og lokale politikere
* Trafikksikkerhet - miljø- og ungdomsperspektiv
* Gode og trygge veier - sett fra distriktene
* Svenskenes erfaringer i kampen mot møteulykker
* Paneldebatt før Nasjonal transportplan og Stortingsvalget

Kulturell innslag
Vi har vært så heldig å få mezzosopranen Gro Bente Kjellevold til å starte vår trafikksikkerhetskonferanse fredag den 15. mars med et kulturelt innslag. Kjellevold studerte ved Barratt Dues Musikkinstitutt og Statens Operahøgskole med Prof. Marit Isene, og var deretter engasjert av Den Norske Opera på turné ett år (Mercédès („Carmen")), inklusive jubileumskonserten for Kirsten Flagstads 100-årsdag.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk