90% av dødsulykkene skjer på usikret vei

vinterulykker_paavagUnik kartlegging i Sverige
Ni av ti personbilførere som omkom i trafikkulykker i løpet av vinteren skjer på veier som ikke er sikret som møtefrie vei, skriver det svenske veg og infrastrukturtidningen, På Väg (nr 6/2013).

I løpet av perioden 2008 - 2012 skjedde 256 dødsulykker i den svenske vintertrafikken der personbilføreren omkom. 90 prosent av ulykkene skjedde på veier som ikke er sikret med livreddende midtrekkverk.

Det viser På Vägs ganskning av de siste årenes dødsulykker i vintertrafikken. På Väg har med hjelp fra det svenske Trafikkverkets (tils.norske Vegvesenet) eksperter  analysert samtlige 256 ulykker i den svenske vintertrafikken i årene 2008-2012 hvor en personbilfører har omkommet.

Undersøkelsen viser blant annet at:

* 90,9 prosent av ulykkene skjedde på veier som ikke er sikret med midtrekkverk

* En stor del, 125 av 256, var frontkollisjoner

* Nesten hver femte av de omkomne førerne var under 25 år

* Flest personbilførere omkom i Skåne og Västre Götlands län.

Les hele saken På Väg: Här dör flest bilförare i vinter

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk