Fakta om møtefri og sikker vei

 • Sverige har 4500 km møtefri vei, likt fordelt mellom firefelts motorvei og 2+1-veier.
   
 • Norge har 500 km møtefri vei. Av disse er det omtrent 125 km med 2+1-veier.

 • Svenskene bygget i fjor 200 km møtefri vei, mens Norge bygget 25 km. For 2014 er planen 22 km midtrekkverk på 2/3-feltsvei og 64 km motorvei skal åpnes på norsk side, mens nabolandet øker til totalt 230 km.

 • Veibudsjettene i de to landene er omtrent like store - i 2010 var dette på ca. 17 milliarder norske kroner.
   
 • Ifølge Nasjonal transportplan 2014-2023, har norske veier behov for 1850 km midtdeler på høytrafikerte veier med en trafikk på 6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) eller mer.
   

Kilder: Statens vegvesen og Trafikverket


Behov for 1783 km møtefri vei

Etter dagens krav i veinormalen vil det ved utgangen av 2014 være behov for totalt 1 783 km møtefri vei med fysisk adskilte kjøreretninger.

 • Ved utgangen av 2014 vil 602 km av riksveinettet være firefelts vei, noe som utgjør halvparten av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i veinormalene.
 • Det vil være midtrekkverk på 265 km to- eller tre-felts veier, som utgjør om lag 20 prosent av et totalt behov på om lag 1 450 km vei i henhold til kravene i veinormalene.
 • Om lag 1 650 km eller 16 prosent. av riksveiene er for smale for å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.

Les mer …

Så mye har det kostet å bygge vei

Ny E18 i Vestfold skal stå ferdig i 2017. Nå viser det seg at veien kunne stått ferdig allerede i 1998 og kostet rundt sju milliarder kroner mindre Foto: illustrasjon E18 Vestfold Her finner du oversikten med byggekostnader for de vanligste veiene. Meterprisen er ikke entydig, og har et visst spenn.Tallene som oppgis er det normale, men ikke dekkende for alle prosjekter. De viser dessuten kun byggekostnader. Det betyr at planleggings- og byggherrekostnader ikke er innberegnet.

Les mer …

Visste du at

nettavisen_marit_arnstad_jens_stoltenbergStatens vegvesen i sitt forslag til NTP 2014-2023 innenfor + 45 prosent rammen mente det kunne åpnes om lag 910 km ny møtefri riksvei i NTP-perioden. Av dette er omlag 440 km firefelts vei og omlag 470 km to-/trefelts vei med midtrekkverk. (se nederst side 38 i grunnlagdsdokumentet Null drepte og null hardt skadde -fra visjon til virkelighet)

Så selvom Regjeringen Stoltenberg økte rammen til MER enn +45%, valgte de å redusere antall km med møtefri vei fra 910 km i fagetatens forslag ned til 780 km møtefri vei.

Les mer …

90% av dødsulykkene skjer på usikret vei

vinterulykker_paavagUnik kartlegging i Sverige
Ni av ti personbilførere som omkom i trafikkulykker i løpet av vinteren skjer på veier som ikke er sikret som møtefrie vei, skriver det svenske veg og infrastrukturtidningen, På Väg (nr 6/2013).

I løpet av perioden 2008 - 2012 skjedde 256 dødsulykker i den svenske vintertrafikken der personbilføreren omkom. 90 prosent av ulykkene skjedde på veier som ikke er sikret med livreddende midtrekkverk.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk