Møtefri vei - en suksess

ulykkene_som_forsvantE6 - Ulykkene som forsvant

E6 mellom Levanger og Stjørdal var i en årrekke en risikostrekning med mange drepte og skadde. Nå nærmer tallet seg null, skriver Trønder-Avisa

En oversikt utarbeidet av Statens vegvesen viser hva som har skjedd med den 47 kilometer lange strekningen mellom Kvithammer i Stjørdal og Mule i Levanger siden den ble erklært som nullvisjonsstrekning i 2003 – og en rekke tiltak ble satt inn.

Siden 2007 er det bygd 21 kilometer med midtrekkverk på strekningen. Tallene fra 2012 viser at det ikke har vært personskadeulykker overhode på noen av fylkets strekninger med midtdelere.

E18 - Møtefri vei reduserte antall drepte og skadde med 86 prosent

En analyse av Statens vegvesen i Vestfold viser at antall drepte og hardt skadde på E18 mellom Tønsberg og Sandefjord er redusert med 86 prosent. En person har omkommet og 2 har blitt hardt skadd på E18 med midtrekkverk etter at man for 10 år siden startet byggingen av en møtefri strekning på 15 kilometer i midtre Vestfold. I tilsvarende periode før midtrekkverket ble etablert, ble 13 personer drept og 9 hardt skadd. Av ulykkene før midtrekkverk kom på plass, omkom 11 personer i frontkollisjoner som var i underkant av halvparten av alle omkomne.

E39 - Ingen omkomne med midtdeler

Seks mennesker omkom på strekningen mellom Stangeland og Osli på E39 fra 1999 til 2004. Så kom midtdeleren, og siden har ingen liv gått tapt.

I perioden 1999-2004 omkom altså seks personer i trafikkulykker mellom Stangeland og Osli. Tre personer ble alvorlig skadet. I tillegg til at ingen er omkommet etter 2004, har bare én ulykke medført personskade.

– Vi ser at både ulykker og alvorligheten ved personskader går ned, sier overingeniør Svein Kyte. I 2007 talte Østraadt Rør AS opp hvor mange ganger biler hadde truffet midtdelerne på strekningen Stangeland - Osli. 42 ganger haddde noen skrapt borti. Tallene viser hvordan ulykker er unngått.

E18 og E16 - Ingen omkommet eller blitt alvorlig skadd

Ikke en eneste bilist er omkommet eller blitt alvorlig skaddetter at det ble satt opp midtrekkverk på fire veistrekninger i Vestfold og Akershus. (VG 27.06.04)

Antall personskader på de ulykkesutsatte strekningene har falt med 60 prosent. Skiller mellom kjørefeltene viser seg å være effektive i kampen mot alvorlige trafikkulykker, skriver Aftenposten.

Det er SINTEF som har studert effekten av midtrekkverkene som ble bygd på E18 i Vestfold og E16 i Akershus.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk