Slik sikrer vi våre Europaveier i 2013

nordmore_e39

Mandag 3. juni er det offisiell åpning av E39 Astad-Høgset, og Statens vegvesen og Gjemnes kommune inviterer i den anledning til veifest på Astad ved Batnfjordsøra. Det er statssekretær i samferdselsdepartementet Geir Pollestad som står for den offisielle åpningen.

E39 mellom Astad og Høgset er til sammen ei nesten 10 km lang strekning med avkjørselsfri vei, som korter inn E39 med ca 1,4 km. Den eksisterende E39 går i dag gjennom bebyggelsen langs Gjemnesstranda, og har for det meste ei fartsgrense på 60 km/t. Veien blir nå omklassifisert til fylkesvei, og blir tilrettelagt for gående og syklende. Veien er ikke en møtefri vei og dermed ikke sikret.

- For oss i foreningen Nei til Frontkollisjoner er det helt uforståelig at denne usirkede nye veien har fått en sikkerhetklarering til å tåle en fartsgrense på hele 90 km/t, sier Geirr Tangstad-Holdal i en kommentar til åpningen. Vi vet at menneskelig tåleevne for å kanskje kunne overleve en frontkollisjon ligger på 70 km/t. Så møter man en bil i frontkollisjon, er dette det samme som døden, fortsatter Tangstad-Holdal.

Vi reagerte da vedtaket ble gjort i Stortinget om at denne veien skulle bygges som en smal usikret vei. En type vei svenskene sluttet å bygge på 50- og 60-tallet. Med den kunnskapen både vår regjering og veimyndigheter sitter med, er dette direkte uansvarlig. Ved å investere noen få ekstra millioner kunne vi ha hatt en moderen og sikker 1+2 vei med fysisk livreddende midtrekkverk. Om noen år vil denne veien bli ombygd, og dette er desverre symtomatisk med mange av våre tidligere samferdselsprosjekter i Norge. Vi sløser ikke bare med vår oljerikdom, men også med menneskeliv, avslutter Geirr Tangstad-Holdal. 

Dette er den type vei foreningen Nei til Frontkollisjoner som burde vært bygd på denne strekningen

Fakta:
E39 Astad-Knutset blir finansiert med 79 prosent bompenger og 21 prosent statlige midler. Bompengeinnkrevingen starter 3. juni, samme dag som hele strekningen åpner for trafikk. Prognosen for sluttkostnad på hele prosjektet er på ca 430 mill. kroner i dagens kroneverdi.

E 39 Lyngdal-Flekkefjord ble åpnet den 30. august 2006 av daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete. På denne strekningen som er 35 km lang var det per 2011 seks dødsulykker med totalt åtte drepte. I tillegg har vi hatt en del andre ulykker med dette utfallet: fire meget alvorlig skadet, 16 alvorlig skadet og 26 lettere skadet.

Fem av dødsulykkene (syv døde) var frontkollisjon og en var påkjørsel bakfra.

 

Tidenes krav har prøvekjørt veien - se videoen her.

 

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk