Krav til mønsterdybden

nye_krav_dekksmnster_tangstad_holdalFra i dag stilles det strengere krav til mønsterdybden.

1. november markerer at vi er inne i vintersesongen på våre veier. Det er nå tillatt å kjøre med piggdekk.

Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark er kravene nå at mønsterdybden i dekkene må være minst 3 millimeter.

 

Mønsterdybdekravet i sommersesongen er for sommerdekk på 1,6 millimeter.

Men du bør merke deg: Kjører du fortsatt med sommerdekk etter 31. oktober, stilles det også krav til sommerdekkene om minimum 3 millimeters mønsterdybde.

Kravet til mønsterdybde på vinteren gjelder uavhengig av type dekk.

For tunge kjøretøy (over 3500 kg).
Endringene innebærer at kjøretøy over 3500 kg pålegges å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengere. I dag er det generelle kravet til mønsterdybde 3 mm.

Pålegget skal gjelde i perioden fra 1. november til mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark.

Biler/trekkvogner over 3500 kg pålegges videre å ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars. Kravet gjelder bare drivende og styrende aksler på motorvognen, ikke tilhenger.

750 kr i gebyr pr. dekk
Når det gjelder de nye kravene til mønsterdybde, vil mangler være gebyrbelagt straks reglene trer i kraft. Gebyr for manglende bruk av vinterdekk har vært på høring, og vil bli innført før kommende vintersesong.

Gebyr både for manglende mønsterdybde og manglende vinterdekk ilegges per dekk, og satsen vil være 750 kr.

En analyse av ulykkerfra 2006-2010 viser at vogntog har flere ulykker om vinteren enn øvrige kjøretøy. Det skjer også flere vogntogulykker om vinteren på is og snø enn for trafikken under ett. Årsakene til at tunge kjøretøy kjører ut eller står fast på vinterføre er naturligvis sammensatt. Dekk kan imidlertid være en del av en slik sammensatt årsak.

Se også:

Vegvesenet: Dekk og kjettinger

Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013

Piggdekk/sommerdekk.Når kan jeg sette på piggdekk

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk