Trafikksikkerhet

Formål til den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner

Arbeid for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk og trafikkfarlige veier utstyres med fysiske skiller mellom motgående kjøreretninger, slik at blant annet frontkollisjoner hindres.

Danne forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. Støtte arbeidet for de trafikkskadde.

Støtte andre tiltak for å hindre trafikkulykker og støtte gode tiltak innenfor trafikksikkerhet.