Trafikksikkerhet

Formål til den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner

Arbeid for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk og trafikkfarlige veier utstyres med fysiske skiller mellom motgående kjøreretninger, slik at blant annet frontkollisjoner hindres.

Danne forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. Støtte arbeidet for de trafikkskadde.

Støtte andre tiltak for å hindre trafikkulykker og støtte gode tiltak innenfor trafikksikkerhet.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk