Program

program_veikonferansen

Konferansens konferansier: Anne Holstad

Kl 09:30-10:00 Registrering og kaffeservering

Kl. 10.00 Åpning av konferansen
Gunnar Grette, styreleder i Nei til Frontkollisjoner

Kulturelt innslag: Mezzosopranen Gro Bente Kjellevold 

Kl. 10.05 Trafikksikkerhet og fremkommelighet
Erna Solberg, Høyres leder

Kl. 10:30 Utfordringer på veien
Geirr Pollestad, Statsekretær i Samferdselsdepartementet 

kl 10.50 Nullvisjonen - ambisiøse mål for trafikksikkerheten
Guro Ranes, direktør Trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Kl. 11.15 Krav til sikkerhet på veinettet
Trude Tronerud Andersen, direktør Vegtilsynet

Kl. 11:35 Eldrebølgen - eldre trafikanter utsatt i trafikken Magnus Larsson, leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst

Kl. 11.55 Lunsj

Kl. 13.00 Møtefrie veier - erfaringer fra svenske veier
Torsten Bergh, Road design Strategist, Trafikverket, Sverige.

Kl. 13:25 Gode og trygge veier i et distriktsperspektiv
Innlegg ved:
Terje Damman, Fylkesordfører i Vest-Agder,
Tom-Christer Nilsen, Fylkesordfører i Hordaland
Gunn Randi Fjæstad, Fylkesvaraordfører i Hedmark.

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.35 Paneldebatt: Trafikksikkerhet på vei: Hva legger partiene vekt på i NTP Paneldebattleder:
Et panel av sentrale politikere fra både regjeringspartier og opposisjon deltar.

Daglig leder i Nei til Frontkollisjoner kommenterer og stiller spørsmål til panelet

Kl. 15.30 Avslutning: Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner

(med forbehold om endringer)

Programmet kan også leses, lastes ned og skrives ut her 

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk