Foredragsholdere

Erna Solberg, Høyres leder

Guro Ranes, direktør Trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Trude Tronerud Andersen, direktør Vegtilsynet

Torsten Bergh, Road design Strategist, Trafikverket, Sverige.

Terje Damman, Fylkesordfører i Vest-Agder
Tom-Christer Nilsen, Fylkesordfører i Hordaland
Gunn Randi Fjæstad, Fylkesvaraordfører i Hedmark.

Magnus Larsson, leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst,

Disse deltar i paneldebatten:
Bård Hoksrud (FrP)
Susanne Bratli (AP)
Hallgeir Langeland (SV)
Øyvind Halleraker (H)
Lars Birger Salvesen (KrF)

(SP)

(V)