Foredrag av Magnus Larsson

magnus_larsson

Eldrebølgen - eldre trafikanter utsatt i trafikken

Magnus Larsson, leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst