Foredrag av Guro Ranes

guro_ranes_konferanse

Nullvisjonen - ambisiøse mål for trafikksikkerheten

Guro Ranes, direktør Trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet.