Styret

Styrets medlemmer

Varamedlemmer:
Otto Holdal, Lofoten (tidl. oppsynsmann i Vegvesenet, pensjonist)
Terje Bøygard, Buskerud
Ann-Brit Tangstad, Oslo, (Fysioterapeut/Samtale- og kroppsorientert psykoterapi) Eier og driver Studio Agora, Henrik Ibsens gate, Oslo