11 flere drept i frontkollisjon - totalt 28 flere drepte hittil i år

aftenposten 16122013I alt har 122 personer mistet livet i trafikken på norske veier i perioden januar–oktober 2016, 101 menn og 21 kvinner. Tall for samme periode i fjor var 94 omkomne.

Totalt 36 personer har omkommet i frontkollisjon i løpet av årets 10 første måneder - mot 25 i samme periode i fjor. Samtidig har 105 blitt hardt skadd i årets 10 første måneder i frontkollisjoner, mot 136 i samme periode i fjor. (Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.) Kilde: SSB

Vi har i dag over 1800 km høytrafikert riksvei som i følge dagens veinormalen (grense på 6000 ÅDT) skulle vært sikret med fysisk livreddende midtrekkverk. Med andre ord så ligger vi kraftig på etterskudd med å trygge våre veier og trafikkmiljø.

Les også: Aftenposten - Dør på gamle veier

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk