Kun 23,2 km møtefri vei i 2017

Faksmile nrk.no: Per Ragnar Bergslid er helt overbevist om at midtdeleren reddet livet
til han og passasjerene han hadde i bussen i 2008. På bildet ser du midtdeleren som
hindret bussen fra å kjøre over i motsatt kjørefelt
.

Det er i 2017 planlagt å åpne 17 km firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner og 6,2 km to- og trefelts vei med midtrekkverk.

Det betyr at prosjekter åpnet for trafikk i 2014 og 2015, planlagt åpnet i 2016 og budsjettforslaget for 2017, til sammen gir 98,4 km firefelts vei og 101 km to- og trefelts vei med midtrekkverk i perioden 2014-2017.

I tillegg vil det etableres om lag 120 km forsterket midtoppmerking på riksveiene i 2017.  I perioden 2014-2017 vil det dermed til sammen ha blitt etablert rundt 690 km forsterket midtoppmerking.

- Vi er fortsatt inne på et begredelig antall nye møtefrie veier som åpnes hvert år. Et så lavt tall som kun 23, 2 km ny sikker og møtefri vei som åpnes, må vi tilbake til de første årene av de rød/grønnes periode, sier Geirr Tangstad-Holdal, adm. leder i Nei til Frontkollisjoner.

- Vi ser fram til at takten økes når Nye Veier as kommer i sving - men jeg skulle samtidig ønsket at de blå/blå virkelig viste at de mente noe med møtefrie veier og trafikksikkerhet etter sitt tredje år i regjeringen, fortsetter Tangstad-Holdal.

- Tiden er overmoden for at regjeringen og statsminister Erna Solberg følger opp hennes tid i opposisjon. Vi venter fortsatt på at veinormalen skal senkes for når møtefrie veier skal bygges, når nye veier planlegges og at antall km møtefri veier økes kraftig. Vi har rundt 1800 km riksvei som ifølge dagens veinormal skulle vært møtefrie og tryggere veier avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet: Statsbudsjettet 2017: Fortsatt bred satsing på trafikksikkerhet

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk