20 av 39 omkom i frontkollisjoner

frontkollisjon

I perioden januar til og med april 2016 omkom 39 personer på norske veier. Av disse omkom 20 personer i frontkollisjoner.

I tillegg i frontkollisjoner ble 40 personer hardt skadd, 238 lettere skadd og 123 med uoppgitt skadegradd

I april omkom 8 personer i veitrafikken, og alle de omkomne var menn. Dette er dobbelt så mange trafikkdrepte som i samme måned i fjor.

Kilde: SSB.no