16 av 23 omkom i frontkollisjoner

Det var 12 frontkollisjoner i januar og februar, og 16 personer omkom i disse. 4 personer mistet livet i utforkjøringsulykker.

Det var flest omkomne i Sør-Trøndelag med 5 omkomne, mens det i Rogaland og Buskerud omkom 3 personer i hvert av fylkene.

I løpet av februar i år omkom 10 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 3 flere enn i samme måned i fjor.

23 drept hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 23 personer har mistet livet i trafikken. Det er 10 flere enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2006-2015 er 28 drepte.

 

Kilde: SSB.no

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk