NTP: MÅ BYGGES 1800 KM NY MØTEFRI VEI

Ulykkesstatistikken for perioden 2011–2014 viser at 35 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde
skjer på riksvegnettet.
 
Møteulykker utgjør 45 prosent av disse og er den klart største utfordringen.
 
nullvisjonendelteansvaret
illustrasjon: Statens vegvesen
 
I følge planforslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 viser beregninger at dersom vegnormalens kriterier skal være tilfredsstilt innen 1. januar 2030 må det bygges om lag 1 800 km ny møtefri veI i perioden 2018–2029. Av dette ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS.
 
Les om planforslaget til Nasjonal Transportplan 2018-2029: Trafikksikkerhet på veien

 

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk