NtFk i media

31.mai - Tidens krav: Reagerer på 90-sone

nei_til_frontkollisjoner_tidens_kravGJEMNES: Foreningen Nei til frontkollisjoner stiller seg uforstående til at nye E39 i Gjemnes får 90-sone.

Geirr Tangstad-Holdal er dag- lig leder i Nei til frontkollisjo- ner, foreningen for trafikanter og pårørende. Han reagerer på at den 9,9 kilometer lange og nye E39 mellom Høgset og Astad får 90 km/t som farts- grense i hele 7,4 kilometer.

Les mer …

Danske bank berømmer Nei til Frontkollisjoner

skulderklappen_nei_til_frontkollisjonerNei til Frontkollisjoner ved daglig leder Geirr Tangstad-Holdal har i dag mottatt kr 10.000,- av Danske Bank, Norge for hans innsats for foreningen. Premien er i klassen ildsjel - og ble tildelt etter at han først ble nominert og så stemt fram av facebookbrukerne.

- Jeg er meget glad for denne oppmerksomheten vi får fra Danske Bank og facebook brukerne, og tar det også til inntekt for at vi gjør en viktig samfunnsinnsats for å rette fokus på frontkollisjoner og trafikksikkerheten, sier Geirr Tangstad-Holdal i en uttalselse.

Les mer …

15.mars: Nationen - Regjeringen lover bedre trafikksikkerhet i ny NTP

Det kunngjort statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet under veikonferansen fredag, skriver Nationen.

- Trafikksikkerhetsarbeid er viktig. Men arbeidet er ikke enkelt. Siden årsakene til trafikkulykkene er sammensatte, må også tiltakene være det. Vi må bruke midlene vi har til rådighet så vi får mest trafikksikkerhet igjen for de pengene som settes inn i arbeidet, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad.

Fredag ble Veikonferansen 2013 holdt i regi av foreningen Nei til Frontkollisjoner. Flere politikere og veieksperter møtte opp for å fortelle hva som bør gjøres og hva de vil gjøre for å redusere ulykker på norske veier.

Les mer …

14.mars: Motor Magazinet - Nei til Frontkollisjoner tenner 598 fakler

Fredag den 15. mars arrangerer den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner trafikksikkerhetskonferansen: Sikre og møtefrie veier – Oslo Kongressenter. Senere på dag arrangerer de et fakkeltog som starter fra Youngstorget kl 18:00. Der tennes det 598 fakler, en fakkel for hver drepte i frontkollisjoner i perioden 2006-2012.

Totalt har 12.949 personer blitt skadd og av disse hele 1.576 blitt alvorlig skadd i frontkollisjoner i perioden 2006-2012. Fakkeltoget går til Eidsvoldsplass foran Stortinget der dagen avsluttes med appell av fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman og daglig leder av Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal. Musikalsk innslag ved trompetist Lasse Tronstad.

Til konferansen i Oslo Kongressenter kommer blant andre Høyres leder Erna Solberg, Geir Pollestad, statsekretær i Samferdselsdepartementet, Veidirektoratet, Veiltilsynet og det svenske trafikverket for å holde foredrag. Hovedtema for konferansen er Sikre og møtefrie veier.

Les mer …

12.april: Aftenposten - Pengesummene til vei og bane vekker begeistring

Pengesummene Regjeringen vil drysse over transport-Norge møter anerkjennelse. Men Nasjonal transportplan er lite forpliktende, kommenteres det.

Nei til Frontkollisjoner:
- Dette er et skritt i riktig retning, men når behovet er hele 1850 km for å få sikret alle høytrafikerte veier med 6000 kjøretøy i døgnet, så vil det fortsatt stå over 1000 km riksvei usikret. Dette er selvsagt skuffende, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjononer.

Les mer …

11.mars: Fedrelandsvennen- Hvor mange flere liv skal gå tapt på E39

598 drept, 1576 hardt skadet

Foreningen nordlendingen leder er politisk aktiv og samarbeider med Vegdirektoratet. Tall fra SSB viser at mellom 2006 og 2012 er 598 drept i frontkollisjoner i Norge. I samme periode er 1576 meget hardt skadet.

– Vårt hovedfokus er kampen mot frontkollisjoner, trafikksikkerhet og bedre veier, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Les mer …

12.april: Dagens Næringsliv - Reaksjonene på Nasjonal Transportplan varierer

Reaksjonene på Nasjonal Transportplan varierer fra applaus til slakt.

Vil ha mer midtrekkverk
Regjeringen ønsker å bygge totalt 780 kilometer møtefri vei. Av dette er det 380 kilometer møtefri vei på grunn av ny firefelts vei og 400 kilometer to- og trefelts riksveger får midtrekkverk i tiårsperioden.

- Dette er et skritt i riktig retning, men når behovet er hele 1850 km for å få sikret alle høytrafikerte veier med 6000 kjøretøy i døgnet, så vil det fortsatt stå over 1000 km riksvei usikret. Dette er selvsagt skuffende, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjononer.

Organisasjonen skriver at Regjeringen lovte før valget 2009 750 km midtrekkverk i inneværende NTP-periode 2010-2019 , dette ble omdefinert til 250 km midtrekkverk og 500 km andre mindre tiltak.

Les mer …

09. mars: Fedrelandsvennen - Dødsveien E39

Ordførerne i Mandal og Lindesnes er rystet over ulykkestallene på veien som går gjennom deres kommuner.

– Dette viser at foreningen «Nei til Frontkollisjoner» gjør helt rett i å kalle dette for dødsveien. Det er et sterkt uttrykk, men det er riktig, sier ordfører i

Lindesnes JanneFardal Kristoffersen.

Se hele artikkelen her - (pdf-fil)

10.april: Hamar Arbeiderblad - NTP - klar for endringer

Nasjonal transportplan skal være Regjeringen og Stortingets verktøy for samferdsel i en 10-års planperiode.

Planforslagene er utarbeidet av transportetatene over to år gjennom to omfattende etapper: en utredningsfase og en planleggingsfase.

Regjeringen hadde opprinnelig et ønske a° videreutvikle Nasjonal transportplan slik at meldingen blir mer strategisk og mindre detaljert. Dette vil måtte innebære at de i større grad må fokusere på måloppnåelse, og synliggjøre målkonflikter.

Det gjenstår å se om de evner å gjøre nettopp dette i sitt forslag til transportplan som legges fram 12. april.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk