NtFk i media

191 mennesker drept på veien

e4_norr_huskvarna191 mennesker mistet livet i trafikkulykker i 2013. Det er 46 flere enn i 2012, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
– Vi har lagt bak oss et tøft og vanskelig år med et dramatisk oppsving i antall drepte, sier en preget vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding. Veivesenet har ingen klar forklaring på at hvorfor 46 flere drepte på vegene, og Gustavsen mener naturlige statistiske variasjoner, ikke er en god nok forklaring.

– Denne dramatiske utviklingen må stoppes, er den klare beskjeden fra vegdirektøren.
Det siste halvåret av 2013 har dratt opp ulykkesstatistikken. Siden juli har alle måneder bortsett fra november hatt markant flere trafikkdrepte enn året før.
– Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.

Flere frontkollisjoner og utforkjøringer
Tall fra Statens vegvesen viser at det  har skjedd flere utforkjøringer, flere møteulykker og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere.

Hele 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, så ser det ut til å være over 40 prosent av de som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte.

Må skjerpe seg
Gustavsen forteller at veivesenet forsøker å gjøre det de kan av tiltak for å få ned tallene, med blant annet trafikksikkerhetskampanjer, midtrekkverk og fysiske tiltak mot utforkjøringer.

- Hvis dette er alt Statens vegvesen kan, så er det på tide å skifte ut ledelsen i Veidirektoratet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner. Beregninger fra Veivesenets egne viser at vi kunne ha redusert antall drepte og hardt skadde med hele 145 personer hvert år ved å sikret alle våre høytrafikerte veier med en traikk på over 4000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), sier Tangstad-Holdal.

- Mange trafikanter må skjerpe seg, og da gjelder dette spesielt de som Sintef beskriver som "duelltrafikantene". Samtidig så må også både de bevilgende myndigheter endre adferd når prioriteringene gjøres og fagmyndighetene med Moe Gustavsen i spissen må ikke være så rask med å være fornøyd med bevilinger og Nasjonale transportplaner, slik han har vært fram til nå.

-Skal vi nå målet innen 2023 med en halvering av antall drepte og hardt skadde, slik at det ikke skal være mer en 100 drepte og 500 hardt skadde må alle krefter settes inn på både opplæring, kampanjer med oppfølgningsplaner fra politiet, bedre utstyr til politiet som narkomålere, flere tekninske og UP-kontroller, og ikke minst en mye sterkere økning av planlegging og utbygging av møtefrie og sikre veimiljø, avslutter Tangstad-Holdal.