NtFk i media

NAF og Trygg Trafikk støtter våre krav

aftenposten_midtrekkverkVil ha midtrekkverk på alle veier med 4000 biler i døgnet melder Aftenposten

Vi er nå glad for at også NAF og Trygg Trafikk kommer etter og støtter våre krav i det offenlige rommet.

- Vi er glad for at veinormalen nå har blitt endret fra 8000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) til 6000 ÅDT, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner.

Når vi evner å nå målet og får sikret disse veiene vil dette bety en reduksjon på drepte og hardt skadde på rundt 100 personer hvert år. Det gjenstår nå 1850 km riksvei som må sikres. Vi har store utfordringer foran oss, men denne jobben må gjøres så fort vi overhode evner i forhold til planlegging, finansiering og utbygging, fortsetter Tangstad-Holdal

- Så er vi nå glad for at NAF og Trygg Trafikk velger å støtte oss i vårt krav om at grensen må flyttes ned til 4000 ÅDT for når livreddende midtrekkverk skal etableres. I tilegg sier vi at alle trafikkfarlige veier med mange ulykker må sikres med midtrekkverk.

Vi mener at det nå må kartlegges hvilke veier som er hardest ulykkesbelastet. Og av disse som er usirket må disse prioriteres først, og fortløpende alle andre veier over 6000 ÅDT. Samtidig så må nye veiprosjekter som settes igang, med en trafikkprognose på 4000 ÅDT og over bygges som trafikksikre og møtefrie veier.

Dette vil ikke koste så mye mer enn om vi fortsetter å skulle bygge smale umodene og usikrede veier, når vi først er igang med utbyggingen. Så må vi på lang sikt ha et ønske om at alle veier med en trafikk på 4000 ÅDT og mer skal bli møtefrie og trafikksikre veier, avslutter Geirr Tangstad-Holdal

Les mer på aftenposten.no: Vil ha midtrekkverk på alle veier med 4000 biler i døgnet