NtFk i media

Dør på gamle usikrede veier

aftenposten_16122013Flere dør i trafikken. Og de dør utelukkende på «gamle» usikrede veier, viser Aftenpostens gjennomgang. Mange av ulykkesveiene står på vent for oppgradering. I grafikken nedenfor ser du veistrekningene der det skjedde dødsulykker i september og oktober 2013.

Geirr Tangstad-Holdal, leder for foreningen Nei til Frontkollisjoner, konstaterer for sin del at svært mange av dødsfallene kunne vært unngått om veienes fysiske kvalitet hadde vært annerledes.

- Tar vi med oktober måned har 36 prosent omkommet ved frontkollisjoner, 37 prosent ved utforkjøringer. Når vi vet at halvparten av utforkjøringene skjer til venstre for føreren, er det åpenbart av mange av disse ulykkene kunen vært unngått ved fysisk midtrekkverk, sier han.

- Ikke minst på E39-strekningen mellom Kristiansand og Stavanger har det vært flere stygge frontkollisjoner i høst. Alle disse kunne vært unngått med midtrekkverk, sier Tangstad-Holdal.

1850 km mangler midtrekkverk
- Veidirektoratet har satt ned kravet til midtrekkverk fra veier med 8000 biler på et gjennomsnittsdøgn, til 6000. Da har vi i dag 1850 km med høytrafikkert riksvei som ikke er sikret. Får vi midtrekkverk her anslår Veidirektoratet at 100 liv vil bli spart, hvert år. Da er det uforståelig at man ikke får gjort mer, sier han.

Les hele artikkelen og se oversikten over ulykkene på elektronisk kart: Aftenpsoten - Her skjer dødsulykkene

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk