NtFk i media

13.aug - Ringerikesblad: Neppe midtdeler her

rb_midtdeler_herDet blir sannsynligvis midtfelt, og ikke fysisk midtdeler over Steinssletta.

HOLE/RINGERIKE: Om kort tid starter arbeidet med å sette opp midtrekkverk fra Vik og nordover på E16.

Det arbeidet kommer sann- synligvis ikke til å fortsette over Steinssletta.

– Tidligere har det ligget inne et forslag om fysisk midtrekkverk, med rundkjøringer i kryss, forteller prosjektleder Ingvild Skaug i Statens vegvesen.

– Nå jobber vi med en løsning som innebærer oppmalt midt- felt i stedet, uten nye rundkjøringer, opplyser hun til Ringerikes blad.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk