Kronikk

Trafikkdøden må bekjempes, ikke tolereres

kronikk nyttaar2015 gth

 

"Det er vanskelig å forstå at vi faktisk tolererer at over 700 mennesker må miste livet og bli hardt skadd i trafikken hvert år i vårt lille land.

 

I desember 2007 skrev jeg på min blogg «Jeg har en drøm» - og det var drømmen om tverrpolitisk forpliktende forlik på trafikksikkerhet på veien. Forslaget om et forpliktende trafikksikkerhetsplan ble første gang tatt opp i Stortinget i januar 2013, men ble da nedstemt.

I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2015 ble et forslag fra en samlet transportkomité vedtatt 4. desember 2014. Det er noe rart med veitrafikken. Det oppleves nærmest som om det er akseptert at den må være risiko- fylt. En slik toleranse finnes ikke i forbindelse med luftfart og togtransport. Ulykker finner sted, men det aksepteres ikke. Vi aksepterer det strengeste kontrollregime for ferdsel i lufta og på bane.

Ulykker skal unngås
Det er vanskelig å forstå at vi faktisk tolererer at over 700 mennesker må miste livet og bli hardt skadd i trafikken hvert år i vårt lille land. I 2014 ble 152 personer drept og 576 hardt skadd. I perioden januar til november 2014 ble i tillegg 4486 lettere skadd og 1312 har uoppgitt skadegrad. Ulykker skal forebygges og unngås. De samfunnsøkonomiske belastningene er enorme, men det regnskapet er det ingen enkelte departementer som fører, og dermed blir tallene «borte». Men de menneskelige lidelsene blir ikke borte.

«Ulykkene i trafikken er som en stille tsunami som rammer oss år et- ter år», sa dæverende justisminister Knut Storberget i 2008, da hedmarkingene møttes for å minnes trafikk- ofre for 2007.

Tenk deg følgende:

Disse to sjåførene oppførte seg identisk. Og veien var ikke årsak til ulykken i noen av tilfellene. Men sjåførene og de møtende trafikantene i eksempel to fikk dødsstraff.

Vi er overgitt andre, og tilfeldighetene på en måte som det egentlig er merkelig at vi tåler og tolererer. Det behøver ikke å være mer enn en liten uoppmerksomhet. En liten feilvurdering. En liten uforutsetthet. For alle de tusenvis som har blitt og blir rammet, er det en katastrofe.

Modige politikere
«Mennesker skal ikke dø langs våre veier. De skal ikke bli alvorlig lemles- tet og skadet. Det finner vi oss ikke i. Slik holdning må vi ha», sa biskop Tor B. Jørgensen I 2008. Og slik må ikke minst våre politikere utfordres til å tale og handle. Vi må nå få en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet slik at vi i 2025 kan glede oss over at det kom et slikt gjennombrudd for trafikksikkerhet i 2015.

Jeg er veldig glad for at en samlet transportkomité har sluttet opp om å få en slik trafikksikkerhetsplan behandlet i Stortinget. Trafikksikkerhet hvor mål og visjoner forankres og hvor Stortinget forplikter seg. Jeg forventer en tverrpolitisk og forpliktende trafikksikkerhetsplan.
Vi trenger modige politikere og faglige myndigheter som evner å ta de riktige prioriteringene for et tryggere veinett, og vi trenger å intensivere fokus på det store ansvaret vi som trafikanter har når vi beveger oss ut i trafikken.

Jeg ønsker meg flere samarbeidspolitikere og -trafikanter i 2015.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig godt og trygt nytt år 2015.

geirr tangstad holdal kopi

Geirr Tangstad-Holdal
leder i Nei til frontkollisjoner

(Kronikken har stått på trykk i en rekke større distriktsaviser. her fra Stavanger Aftenbladet. pdf-fil.)