Hvorfor bli medlem?

bli_medlem1

Det er mange grunner til å bli medlem i Nei til Frontkollisjoner, både av egen interesse/nytte, og den kollektive effekten av at vi er sterkere sammen. Nei til Frontkollisjoner har mye å by på - og mye å være stolte av. Vi har siden foreningen ble stiftet  den 17. juli 2007 satt trafikksikre og møtefrie veier på den politiske dagsorden.

Trafikksikkerhet og Trygg vei er vårt hovedfokus - vi støtter alle tiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde! Nei til Frontkollisjoner er pådriver både ovenfor lokale og sentrale politiske og faglige veimyndigheter.

Ja, jeg vil bli medlem