Hvorfor bli medlem?

bli_medlem1

Det er mange grunner til å bli medlem i Nei til Frontkollisjoner, både av egen interesse/nytte, og den kollektive effekten av at vi er sterkere sammen. Nei til Frontkollisjoner har mye å by på - og mye å være stolte av. Vi har siden foreningen ble stiftet  den 17. juli 2007 satt trafikksikre og møtefrie veier på den politiske dagsorden.

Trafikksikkerhet og Trygg vei er vårt hovedfokus - vi støtter alle tiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde! Nei til Frontkollisjoner er pådriver både ovenfor lokale og sentrale politiske og faglige veimyndigheter.

Ja, jeg vil bli medlem

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk