Fylkeskontakt i Buskerud

terje_fylkeskontakt_buskerudNavn: Terje Bøygard
Født: 1962
Baklivn 21
3570 Ål
Telefon: 456 08 056

Terje Bøygard jobber som daglig leder i Ål Fargehandel AS

- Det er en kjennsgjerning at det norske veinettet er nedslitt og umoderne, sier Terje Bøygard. Dette fører dessverre til mange unødvendige frontkollisjoner. Ulykker som koster liv og lidelser for de som er involvert, og store kostnader for samfunnet, fortsetter Bøygard. Det må gjøres noe drastisk med veinettet. Alle hovedveiene mellom de store byene må være møtefrie innen 2025, avslutter Terje Bøygard, fylkeskontakt for foreningen Nei til Frontkollisjoner i Buskerud