50% av utforkjøringene skjer til venstre

vogntog utforkjring venstre sideI Vegvesenets statistikk deler de utforkjøringsulykkene opp i 9 undergrupper:

(Kilde: Vegdirektoratet 9. september 2009)

28. august 2013: Vogntog kjørte i fjellveggen på høyre side, vridd seg og gått utfor veien på motsett side.