14075 drepte og skadde i frontkollisjoner

Fra 2006 til september 2014 har totalt 14075 personer omkommet eller blitt skadd i frontkollisjoner. Dette utgjør xx% av totalt antall personer som har omkommet eller blitt skadd på norske veier i samme periode.
Av disse har xx blitt drept og xx hardt skadd.