• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Frode Hallingbye

frode-t1-org

Frode Hallingbye fra Nesodden i Akershus har i en rekke år hatt et personlig engasjement for sikrere veier i Norge. Grunnlaget for dette ligger som for mange andre som er i samme situasjon i tap av familiemedlem i trafikkulykke.

Frodes hovedfokus er de svært populære 13 meter brede 2+1 veiene svenskene har hatt stor suksess med de siste 10-15 årene. Norges misforståtte motstykke er som oftest en 12,5 til 13,5 meter bred 1+1 løsning uten forbikjøringsmulighet. Det bygges altså like brede midtdelerveier, men Norge og Sverige har totalt forskjellig syn på hvordan disse skal kunne øke trafikksikkerheten. Akkurat her ligger en rekke forhold som gjør at vi fortsatt bare klarer å redde 2 liv i året, mens svenskene redder 88 (tall fra 2010).

Nei til frontkollisjoner er en organsisasjon som retter sitt fokus mot de mest voldsomme ulykkene på veiene - frontkollisjoner og utforkjøringer. Disse står samlet for 60-80 % av alle alvorlige trafikkulykker. Frode ser det som svært positivt å kunne være med på arbeidet for å få til en reduksjon i alle disse tragediene. Her kan vi bygge oss ut av brorparten av disse ulykkene er hans klare mening. Mao så mener han at vi kan bygge oss til nullvisjonen når det gjelder frontkollisjoner og mange av utforkjøringene på de mest trafikerte vegene.

For øvrig har han stor tiltro til de andre organisasjonene som jobber på et langt bredere plan, som f.eks. Trygg Trafikk, NAF og OFV.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk