post

Fokus på økt trafikksikkerhet i Oppland-tunneler

Avisa Valdres kunne i oktober melde om at det skal gjennomføres øvelser i Rødøstunnelen og Bagnskleiva med mål om å øke fokus på trafikksikkerhet i tunneler i Oppland. Avdelingsdirektør Cato Løkken fra Vegavdeling Oppland uttaler at Statens vegvesen ønsker å ta sikkerheten i tunneler på alvor, og at det derfor vil bli utført en rekke øvelser i høst. Han uttaler også at vi alle bør være drillet til å kunne håndtere ulike scenarioer dersom noe skulle skje. Dette kan for eksempel handle om tunnelbranner, noe som også vil være øvelsens fokusområde.

Trening på å håndtere brann i tunnel

Hvis det skulle oppstå brann i en tunnel, mener Løkken at vi bør være forberedt på at det vil kunne oppstå ekstremt høy varme så vel som livsfarlig røyk, og for å kunne håndtere slike situasjoner er det helt nødvendig med trening for Statens Vegvesen sine samarbeidspartnere – altså brannvesen, politi, ambulanse, entreprenører og Vegtrafikksentralen. Denne høsten vil det derfor gjennomføres realistiske øvelser der alle parter får øvd seg, ifølge Asbjørn Stensrud fra Vegavdeling Oppland sin Driftsseksjon.

Øvelsene har vært vellykkede så langt

Asbjørn Stensrund kan også informere om at de nylig har gjennomført vellykkede øvelser, blant annet i Falkentunnelen lokalisert i Østre Toten. Under denne øvelsen fikk alle parter svar på hvor de står beredskapsmessig, og hvor viktig det er å være forberedt dersom uhellet faktisk skulle være ute. Det vil bli gjennomført en rekke øvelser fremover i diverse tunneler i Oppland.

Oversikt over øvelsene

Noen øvelser har allerede blitt gjennomført, mens andre vil bli gjennomført denne måneden eller til våren. Her har du en oversikt over hvilke tunneler som vil være lokalitet for øvelsene Statens Vegvesen, politi, ambulanse og brannvesen vil gjennomføre:

  • 21. oktober: Bagnskleiva (E16, Valdres)
  • 23. oktober: Lunnertunnelen (Rv. 4, Hadeland)
  • November: Rødølstunnelen (E16, Filefjell)
  • Februar–Mars 2020: Øyertunnelen (E6, Øyer/Tretten)